History

History
Learn from the Past

Wednesday, June 1, 2011

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Kesenian dan Kesusasteraan

Fungsi Candi:

1. monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
2. rumah ibadat
3. tempat menyimpan abu jenazah [灰体] raja dan keluarganya.
4. tempat menyimpan patung dewa utama
5. lambang kepada keagungan seseorang pemerintah 一个领导人的威严
6. Angkor Wat & Candi Borobudur melambangkan orde kosmos

其中很出名的candi包括:
1. Candi Dieng
2. Candi Borobudur
3. Candi Prambanan
4. Angkor Wat

>> Patung Avalokitesvara [千手观音雕像] merupakan patung agama Buddha
>> Patung dewa Visnu, Siva, Brahma merupakan patung agama Hindu

>> Candi dan patung yang dijumpai terdapat beberapa jenis dan gaya
>> 这些不同类型的patung & candi, 代表着zaman penciptaannya 生产日期 = =

A. Pengaruh Hindu dalam kesenian Angkor Wat

1. dibina untuk agama Hindu
2. melambangkan orde kosmos 嘿 之前讲过了
3. mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah
4. ukiran Ramayana dan Mahabharata
5. setiap sudutnya mempunyai menara

B. Candi Borobudur 婆罗浮屠

1. mewakili agama Buddha Mahayana
2. terbahagi kepada tiga tingkat, iaitu, sila, samadhi dan panna
3. setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha

C. Candi Lembah Bujang

Candi Hindu
1. terbahagi kepada 2
>> Vimana [bahagian suci tempat arca keagamaan]
>> Mandapa [bahagian luar]

2. Candi Buddha
>> memiliki pelan jenis cruciformPengaruh Bahasa Sanskrit :

a) meningkatkan pencapaian dalam bidang intelektual [知识]

b) Batu Bersurat Kutei, menjelaskan keturunan raja

c) Batu bersurat Sungai Mas, berkaitan dengan agama Buddha

d) menjelaskan pemerintahan dan amaran raja 皇上的指令等

e) menunjukkan arahan dan pemberitahuan 宣告

f) bahasa ilmu

g) bahasa komunikasi 沟通语言

h) mengembangkan seni ukir

i) bahasa keagamaan

well, 这个背几个短短的起来~

Bidang Kesusasteraan

Kesusasteraan India
- melalui epik Ramayana dan Mahabharata >> unsur mitos
- puisi dan prosa Jawa
- penceritaan lisan dan teater
- lahir naskah yang kemudiannya diadun dengan unsur tempatan其实这课已浓缩, 要完整的资料还是要看回课本
加油! 

=)

[zommok字体好像特别大?

No comments:

Post a Comment