History

History
Learn from the Past

Wednesday, June 1, 2011

Perjanjian Aqabah Pertama & Kedua

1. Nabi Muhammad s.a.w dikunjungi suku Khazraj.

2. Mereka menemui Nabi Muhammad s.a.w. di Aqabah dan memeluk Islam.

3. Mereka menyebarkan Islam di Madinah selepas itu.

=============================

1. 621M, orang Aus dan Khazraj kunjung Nabi Muhammad s.a.w. sekali lagi.

2. Perjanjian Aqabah Pertama

  • Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul [使徒] 要他们相信阿拉
  • membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. 可以讲是要他们menyebarkan agama Islam
  • tidak akan melakukan amalan jahiliah 比如说喝酒啊那些
3. Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam.

==============================

1. 622M [一年后], satu lagi perjanjian.

2. Perjanjian Aqabah Kedua
  • suku Aus dan Khazraj memeluk Islam 信奉回教
  • mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.
  • menjemput Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke Madinah 要他们搬去Madinah
  • sukarela menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan 自愿,记得是自愿的!
  • sedia mempertahankan Islam 捍卫Islam


1 comment: