History

History
Learn from the Past

Wednesday, November 2, 2011

Ciri-Ciri Negara dan Bangsa

Ciri-Ciri [Must Revise!!!!!]

1. Negara
>> wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah 
- Contoh: Malaysia [terdiri daripada PTM, Sabah dan Sarawak]
>> institusi pemerintahan yang tersusun
- bertanggungjawab membuat dan melaksanakan keputusan politik
- menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan

2. Bangsa
>> sekumpulan manusia mendiami sesebuah wilayah
>> mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah

3. Kerajaan
>> institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara
- membuat, mentafsirkan dan melaksanakan dasar
>> pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat

4. Perlembagaan 
>> peraturan teretinggi sama ada bertulis atau tidak bertulis
>> menjadi rujukan dan panduan bagi mentadbir dan memerintah sesebuah negara
>> memberi jaminan perlindungan kepada rakyat

=================================

Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka [KMM]

1. Wilayah pengaruh
- kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja

2. Kedaulatan
- kekuasaan tertinggi terhadap rakyat
- tidak boleh dihadkan oleh sesiapa
- kekuasaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah
- memastikan sesebuah negara bebas daripada campur tangan, paksaan, taklukan atau penjajahan

- 在KMM的时期, kedaulatan代表着raja yang memerintah

3. Lambang
- simbol / tanda identiti sesebuah negara
- Bahasa Melayu
>> bahasa kebangsaan
>> lambang penyatuan negara dan bangsa

- kebesaran sultan dan KMM dilambangkan dengan alat regalia, nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana.
[well, 这个你应该懂的

4. Keunggulan undang-undang
- cara formal mengawal masyarakat
- memelihara keamanan dan melindungi rakyat

5. Rakyat
- seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah
- terikat pada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan
- KMM, rakyat perlu mentaati raja
>> bersedia mempertahankan negara
>> menghadiri adat istiadat kerajaan
>> gotong-royong
>> kerahan tenaga

6. Kerajaan
- badan yang berkuasa menguruskan pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
- KMM, Sistem Pembesar Empat Lipatan

1 comment: