History

History
Learn from the Past

Friday, May 24, 2013

Perjanjian Malaysia 1963

- 与 9/7/1963在伦敦签约
- Ratu Elizabeth II memperkenankan Akta Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen British
- 签了Perjanjian Malaysia后, Yang di-Pertuan Agong也在26/8/1963 memperkenankan Akta Malaysia
- Malaysia于 16/9/1963 正式成立

Inti Pati Perjanjian Malaysia 1963
Akta Malaysia的部分内容被纳入Perlembagaan Malaysia:
1. urusan hal ehwal luar adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan

2. 回教是agama Persekutuan但是不包括SS在内, 人民可以选择信仰其他宗教

3. BM是bahasa kebangsaan但是可以使用其它语言
-  SS从Hari Malaysia一直到过后10年的bahasa rasmi是英语

4. SS有权利管理自己的hal ehwal imgresen & perkhidmatan awam

5. SS土著和PTM的马来人享有同等地位

==============The End=============

No comments:

Post a Comment